קטגוריות
מאמרים

תאונת הדרכים- הפעולות החשובות ביותר (ג’)!

 

כפי שהחלנו לבאר בשבוע שעבר, כדאי שכל אחד מאיתנו יהיה מודע לפעולות החשובות והכרחיות שעל נפגע בתאונת דרכים לבצע, מיד לאחר שנגרם לו נזק גוף בתאונת דרכים. כאמור, למילוי אחר הפעולות המפורטות לקמן נודעת השפעה עצומה על גודל הפיצוי אותו יקבל הנפגע מחברת הביטוח, ולעיתים אף על עצם הפיצוי.

 

במאמר האחרון למדנו שהפעולה הראשונה לביצוע- מיד לאחר התאונה- הינה ‘איסוף ורישום פרטי האירוע (פרטי הרכבים והנוכחים המעורבים בתאונה)’, וכעת נמשיך לפרט את הפעולות- דבר דבור על אופניו:

 

  1. צילום הנזק שנגרם לרכב ולגוף-

כשהדבר אפשרי, מומלץ מאוד  לצלם את הנזק שנגרם לרכב מכמה זוויות צילום, וזאת כדי שניתן יהיה  בעתיד ולאחר תיקון הרכב להתרשם מעוצמת הפגיעה. באותה הזדמנות רצוי גם לצלם מספר תמונות של נזקי הגוף שנגרמו לצורך תיעוד הפגיעה עצמה, שכן ישנם סוגים רבים של פגיעות (לרוב שפשופים ומכות שטחיות), אשר עם הזמן מחלימות מבלי להותיר כל סימן. תמונות של הנזק עצמו יעזרו לנו בעתיד להוכיח את תביעתנו.
 
 

  1. קבלת הטיפול הרפואי הראשוני

לאחר פגיעה (חלילה) בתאונת דרכים יש לפנות לקבלת טיפול רפואי בבי”ח ללא כל דיחוי שהוא. לדבר חשיבות מירבית, שכן מעבר לדאגה לבריאות גופנו, חשוב שיהיה בידי הנפגע תיעוד של קרות התאונה. יש לפרט בפני המוסד הרפואי אליו נעשתה הפנייה, את אופן קרות התאונה, מיקומה, ושעת התרחשותה המדוייקת וכו’. כמו כן, חשוב שהנפגע ידגיש ויפרט בפני הגורם המטפל  מהן פגיעותיו ותלונותיו בעקבות התאונה, על מנת שגם לתלונותיו יהיה תיעוד. יש לוודא שהכל- כולל הכל- נרשם בדו”ח הרפואי, וכי הנפגע מקבל לידיו העתק של הדו”ח הרפואי שנערך. שימו לב, כל דבר שלא נכתב בדו”ח הרפואי חזקה שלא היה קיים בעת הפניה לטיפול רפואי. יהיה זה מאוד קשה להוכיח ולטעון בעתיד, שהנפגע סבל מנזק גוף שלא פורט בדו”ח הרפואי. במקרה כזה הנפגע עלול להיוותר ללא כל פיצוי, וזאת רק משום שדבריו לא נכתבו בפנייתו הראשונה לבית החולים. 
 

  1. הודעה במשטרה על קרות התאונה (‘אישור משטרה’)-

כשהדבר מתאפשר ובהזדמנות הראשונה, על הנפגע לגשת לתחנת המשטרה ולהודיע על קרות התאונה, וזאת כדי לקבל אישור מן המשטרה עם פרטיהם של כל מי שהיו מעורבים בתאונה, לרבות פרטי הרכבים ופוליסות הביטוח. לאישור זה יש חשיבות כפולה ומכופלת: ראשית, את האישור יש להעביר למוסד הרפואי שטיפל בנפגע לאחר התאונה, כדי  שהחיוב הכספי עבור הטיפול הרפואי שקיבל הנפגע ישלח ישירות לחב’ הביטוח הרלוונטית ולא אל הנפגע (הסכם בין חברות הביטוח לקופות החולים). שנית, האישור מהווה תיעוד של התאונה ושל פרטי המעורבים בה. שימו לב! ללא האישור הזה, לא ניתן יהיה לקבל את הפיצוי מחב’ הביטוח.
 
 

  1. רצף הטיפול הרפואי ותיעודו בכתב-

במרבית המקרים, נזקי גוף נוטים להתגבש רק כעבור חודשים רבים ולעיתים אפילו לאחר שנה מיום התאונה. לא ראי הנזק שאובחן ביום התאונה כראי הנזק שנבחן כשנה לאחר התאונה. לעיתים נזק שהיה קיים ביום התאונה מחלים או משתפר בחלוף הזמן, ולעיתים ההיפך הוא הנכון. ככל שפציעתו של הנפגע בתאונה קשה יותר, יהיה עליו לטפל בפגיעותיו ברצף זמן ארוך יותר. תיעוד הרצף הטיפולי בכל תחום רפואי הינו חשוב עד מאוד. הצגת רצף טיפולי לאורך זמן תעזור לנו להוכיח ולבסס את הפיצוי אליו אנו טוענים. לשם הדוגמא: ניזוק שנפגע בתאונה וטוען בתביעה שהוגשה לאחר שנתיים, כי הוא סובל מבעיות אורטופדיות קשות ברגליו, יידרש להציג בפני בית המשפט או מי מטעמו, פניות חוזרות ונשנות לרופאים המתאימים כמו גם טיפולי פיזוטרפיה. אילו טענה כזו לא תגובה במסמכים רפואיים כאמור, יטה בית המשפט או מי מטעמו שלא להאמין לטעות מסוג כזה . מכאן גם הצורך לוודא כי כל פניה לרופא, כל טיפול ו/או כל כל התייעצות, יזכו לתיעוד רפואי בכתב. אגב, גם אם ברור לנפגע כי אין לכאביו מענה רפואי, עליו לדווח על כאבים אלה לגורם הרפואי המוסמך (אפילו רופא משפחה), וזאת כדי שבעתיד יוכל לתמוך טענותיו- בדבר פיצוי הולם לכאבים אלה- בראיות מוצקות.


בעניין זה חשוב מאוד לציין, כי ישנו קשר ישיר בין מספר הפניות לקבלת טיפולים רפואיים ו/או בדיקות רפואיות אליהם פנה הנפגע, ובין סכום הפיצויים שיתקבל לאחר מכן מחב’ הביטוח. הדברים נכונים בעיקר לגבי הכספים ששילם הנפגע בעבור הטיפולים והבדיקות הנ”ל, וכן לגבי הפיצוי בגין הכאב והסבל שנגרמו לנפגע בעקבות התאונה. מאידך, וכדי לנהוג כאנשים ישרים ואמינים (וכך גם להצטייר בעיני בית המשפט או מי מטעמו), כדאי לפנות לגורמים רפואיים בתדירות ובאופן הגיוני, כאלה שמתאימים לאופי הפגיעה ולטיפול בה.

 

 

 

נזכיר, כי נותר לנו לדון על עוד 6 פעולות שהכרחיות לביצוע לאחר קרות תאונת דרכים, ועליהן או על חלקן נדבר בשבוע הבא. מה שברור הוא שעדיף להתרכז בתפילה ובנהיגה בטוחה מאשר לשנן את הפעולות שצריך לבצע לאחר תאונה. יהי רצון שתנחנו למחוז חפצנו לחיים, לשמחה ולשלום! 

 

ניתן להפנות שאלות/תגובות אל כותב המאמר לפי הפרטים המופיעים מטה.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. המסתמך על האמור לעיל, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.