קטגוריות
מאמרים

תאונת הדרכים- הפעולות החשובות ביותר (ד’)!

השבוע אנו ממשיכים בעז”ה, בפירוט הפעולות ההכרחיות והחשובות שעל נפגע (נזק גוף), בתאונת דרכים (או מי מטעמו), לבצע מיד לאחר קרות תאונה חלילה.

בשבוע שעבר סיימנו את המאמר בפעולה מס’ 5- הנושאת את הכותרת ‘רצף הטיפול הרפואי ותיעודו בכתב‘. הפעולה הבאה בסדר הפעולות הינה:

 

  1. שמירת הקבלות/חשבוניות ושאר המסמכים החשובים-

חשוב מאוד לשמור על כל מסמך רפואי או אחר הנוגע לתאונת הדרכים. כמו כן, יש לשמור על כל קבלה הנוגעת להוצאות שנגרמו לנפגע כתוצאה מפגיעתו בתאונה, כגון: נסיעות לטיפולים, קניית תרופות ועזרים רפואיים, עזרה במשק הבית וכד’, ולדאוג להעבירן למשמורת עורך הדין המטפל.

נקודה זו הינה בעלת חשיבות אדירה ומשמעותית עד מאוד. צריך לזכור את המשוואה הבאה: “אם אין קבלה אין הוצאה”, פירוש הדבר: כי כל הוצאה שנגרמה לנפגע- או למי מטעמו- עקב התאונה, לא תזכה לפיצוי מטעם חברת הביטוח אם לא נציג קבלה/חשבונית עבור ההוצאה אליה אנו טוענים. אחת השאלות הראשונות שנשאל נפגע על דוכן העדים במסגרת תביעה לפיצויים בבית משפט, הינה היכן הקבלות עבור ההוצאות אליהן הוא טוען. יש לזכור, שמרגע התאונה ועד ההחלמה (לעיתים אף לאחר מכן), נגרמות לנפגע בתאונה ו/או לבני משפחתו הוצאות מסוגים שונים. חלק מההוצאות קשורות באופן ישיר לפגיעה, כגון: תרופות וטיפולים רפואיים ומקצועיים (שאינם כלולים במסגרת ההסכם בין חברות הביטוח לקופות החולים ו/או אינם מוסדרות בחוק רלוונטי אחר), נסיעות למרכזים רפואיים ועוד. חלק מההוצאות הן עקיפות לתאונה: הוצאות עבור מזון ולינה למי שליווה את הנפגע לטיפולים רפואיים, הפסדי ימי עבודה של בני המשפחה בעקבות טיפולם בנפגע וכדומה. כל ההוצאות וההפסדים הכספיים שנגרמו לנפגע בעקבות התאונה אמורות להיות מכוסות על ידי חברת הביטוח, אולם אם הנפגע לא יציג קבלות או חשבוניות עבור ההוצאות שלהן הוא טוען, סביר להניח כי הוא לא יזכה לפיצוי בגינם. לעיתים, נפגעים סוברים כי במקרה שהם לא שמרו על קבלות כדלעיל, הם יטענו בבית המשפט כי הם לא ידעו שצריך לשמור או לאסוף קבלות עבור כל הוצאה והוצאה. על טיעון מסוג זה טוענות מנגד חברות הביטוח, כי מרגע שהנפגע פנה לעורך דין, חזקה על עורך הדין שהדריך את לקוחו לשמור את כל הקבלות, ולכן אין מקום להתחשב בטענת הנפגע שלא ידע על הצורך בשמירתן. בתי המשפט נוטים להעניק לטענת חברת הביטוח משקל רב, והדבר מפחית את הסיכוי לקבלת פיצוי עבור ההוצאות הנ”ל באופן משמעותי.


יש לשים לב, כי במידה ובשל הפגיעה נזקק הנפגע לעזרת צד ג’ בביצוע עבודות משק הבית כגון: ניקיון, עריכת קניות, ביצוע תיקונים וכד’, ואין אפשרות לקבל מנותני השירות הנ”ל קבלה או חשבונית רשמית, יש לדאוג לערוך רשימה מסודרת של ההוצאות, תוך פירוט מדויק לגבי מהות ההוצאה, תאריך, סכום ושמו של נותן השירות, בתוספת חתימה של נותן השירות על כל רישום. גם את הרשימה הנ”ל יש להעביר בכל תקופה מסוימת לעורך הדין המטפל בעניין, וזאת על מנת לעדכנו בנוגע להוצאותיו של הנפגע.


באותו עניין ראוי גם לציין, כי חשוב מאד לשמור על כל תלושי השכר של הנפגע ו/או של מי מטעמו מהתקופה שלפני התאונה ושלאחריה, ולהעביר העתק מהם לעורך הדין בהקדם האפשרי (לעצמאים מומלץ לשמור על כל דוחות מס הכנסה ומע”מ שהוגשו על ידם לפני התאונה ואחריה). שמירת תלושי השכר באופן עקבי ומסודר תעזור לנו בעתיד (במסגרת תביעה לפיצויים), להוכיח את הפגיעה בהכנסות- שנגרמו לנפגע או למי מבני משפחתו- לאחר התאונה, ביחס להכנסותיו עובר לתאונה.
 
 

  1. הימנעות משיתוף פעולה עם החוקרים מטעם חב’ הביטוח-

בעניין זה רצוי מאוד להישמע להוראות עורך הדין ולמפורט לקמן, שכן לעיתים הצלחתה של תביעת פיצויים קמה ונופלת רק בגלל תמימותם של הנפגעים בתאונה או של בני משפחתם. במה דברים אמורים:

יש לזכור, כי חברות הביטוח אשר הינן הנתבעות ברוב המקרים, שולחות מטעמם חוקרים על מנת לנסות ולדלות פרטים בנוגע למצבו של הנפגע ולפרטי התאונה. חוקרים אלו בדרך כלל מקליטים או מתעדים את השיחה ללא ידיעת הנפגע ואחר כך משתמשים בדבריו בבית המשפט. למרות שברוב המקרים אנשים אלו יציגו עצמם ככאלו אשר מעוניינים לעזור לנפגע לקבל את הפיצוי המגיע לו, מטרתם האמיתית היא ההפך מכך!!!!!! . מומלץ אפוא להימנע מכל מגע עם חוקרי ביטוח, לא להכניסם לביתנו בשום אופן, ולעולם לא לענות על שאלותיהם, אפילו אם נראה שהתשובות לא תוכלנה לגרום שום נזק. יש להיות ערני בנוגע למעקבים שנערכים על ידי חוקרים מטעם חב’ הביטוח ולדאוג לעדכן את כל הקרובים ובני משפחתו של הנפגע בנוגע לכך, שכן לעיתים החוקרים מנסים להשיג מידע גם דרך בני משפחה וחברים.  יש להיות ערניים גם לעובדה, כי החוקרים מטעם חברות הביטוח נוהגים לא פעם להציג עצמם בכובעים שונים, כגון פקידים מטעם הביטוח הלאומי, שכנים חדשים, עורכי סקרים, ואפילו לטעון כי נשלחו ע”י עורך דינו של הנפגע כדי לעזור לו בתביעתו. לכן מומלץ להימנע מקיום כל קשר איתם וממסירת כל מידע בנוגע למצבו של הנפגע או לפרטי התאונה, וחשוב מכל, לעולם לא לחתום על שום מסמך שיוצג על ידם. בל נשכח כי תפקידם האמיתי של החוקרים הנ”ל הוא לגרום לנפגע לסיים את תביעתו בצורה המהירה ביותר, תוך כדי קבלת הפיצוי הנמוך ביותר, ולמטרה זו הם בדרך כלל מנסים להחתים את הנפגע או בני משפחתו על טופס הסכמה לסילוק תביעתו עבור סכום זעום, בידיעה כי לאחר החתימה על טופס שכזה כמעט ואין דרך חזרה.
ואולי דווקא על כגון דא נאמר : וְתַצִּילֵנוּ מִכַּף כָּל אוֹיֵב וְאוֹרֵב בַּדֶּרֶךְ”.

בשבוע הבא נמשיך ואולי אף נסיים– בעזרת השם- את פירוט הפעולות שיש לבצע מיד לאחר תאונת דרכים בה נגרם נזק גוף לנפגע. עד אז יהי רצון ש’תסעו ברכה’ ותגיעו למחוז חפצכם ברינה, בשמחה ובשלום.  

 

ניתן להפנות שאלות/תגובות אל כותב המאמר לפי הפרטים המופיעים מטה.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. המסתמך על האמור לעיל, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.