קטגוריות
מאמרים

תאונת הדרכים- הפעולות החשובות ביותר (ה’)!

 


השבוע נסיים, בעזרת השם, את פירוט הפעולות ההכרחיות לביצוע לאחר קרות תאונת דרכים בה חלילה נגרם לאדם נזק גוף. שבוע שעבר סיימנו בפעולה מס’ 7 אשר כותרתה: “ הימנעות משיתוף פעולה עם החוקרים מטעם חב’ הביטוח”. הפעולות הבאות עליהן נדבר הינן בבחינת ‘עצה טובה קמשמע לן’:
 

  1. הסתגלות לפגיעה וחזרה לחיים תקינים-

 

כאשר המצב הרפואי והתפקודי מאפשר זאת, מומלץ מאוד לנפגע להתחיל ולנסות לחזור לשגרה בביתו ובמקום עבודתו. אמנם, לעיתים חזרה לשגרה משמעותה ירידה בכמות שעות העבודה או חזרה לעבודה עם מגבלות רפואיות שונות (למשל: איסור או חוסר יכולת לעמוד עמידה ממושכת על הרגליים וכד’), אולם, ככל שהמצב הרפואי או הנפשי אינו מחייב חוסר מעש או היעדרות מעבודה, על הנפגע לעשות כל מאמץ לחזור לשגרת חייו. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שהפיצוי שיתקבל לאחר מכן מטעם חברת הביטוח, מתבסס על מצבו הרפואי והתפקודי של הנפגע כפי שיעלה מהמסמכים הרפואיים בלבד, ולכן, במידה ואין במסמכים הרפואיים סיבה כלשהי להיעדרותו של הנפגע מעבודתו, אזי גם אם הנפגע נעדר מעבודתו בפועל, הוא לא יזכה לקבל על הפסדי שכרו פיצוי מלא מחב’ הביטוח.

אותו כנ”ל לגבי משק הבית והתביעה לפיצוי בגין עזרה לה נזקק הנפגע במטלות הבית: אם המסמכים הרפואיים לא יעידו על כך שהנפגע נזקק לעזרת צד ג’ בביצוע הפעולות בביתו, אזי לא יהיה ביכולתו לקבל פיצוי על כך מחב’ הביטוח, גם אם שילם על כך בפועל לנותני השירותים השונים והציג את הקבלות המתאימות.
 
 

  1. זהירות מפני התיישנות התביעה

 

ידוע ומפורסם, כי במסגרת החוק הישראלי (למעט חריגים), תביעתו של הנפגע תתיישן בחלוף 7 שנים מיום התאונה או קרות הנזק. משמעות הדבר הינה, כי בדרך כלל הנפגע יהיה מנוע מלהגיש תביעתו בבית המשפט בגין נזקי התאונה שנגרמו לו, ולו רק בשל חלוף הזמן שהוקצב לכך בחוק. במקרים שבהם הנפגע הינו קטין, תתיישן תביעתו על פי רוב בהגיעו לגיל 25- דהיינו 7 שנים לאחר הגיעו לגיל 18. אף על פי כן, אין פירוש הדבר שיהיה זה נכון להמתין עם הגשת התביעה עד למועד האחרון בה ניתן להגישה על פי החוק, שכן ככל שהזמן עובר יניח בית המשפט (וכך גם תטען חברת הביטוח), שאין מדובר בפגיעה חמורה או משמעותית אשר סביר להניח שהיתה מוגשת בשלב מוקדם יותר. יתרה מכך, יש לזכור שחלוף הזמן גורם גם ל’חלוף הזיכרון’, דהיינו: זיכרון המעורבים בתאונה לגבי פרטי האירוע נמוך, הראיות שניתן להביא פחות טובות, ובדרך כלל הדבר פועל לרעת הנפגע. מאידך, אין זה מומלץ להגיש את התביעה מול חב’ הביטוח בסמוך למועד התאונה, אלה רק לאחר שברור שנזקיו של הנפגע התגבשו, וכי לא תהיה בעתיד כל החמרה במצבו הרפואי או הנפשי. הסיבה לכך הינה, שאם לאחר קבלת הפיצוי וסגירת התיק תחול החמרה במצבו של הנפגע, לא ניתן יהיה יותר לפתוח את התיק ולתבוע פיצויים נוספים. (שימו לב, למרות האמור, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מיד לאחר קרות התאונה, כדי שהלה ינחה את הנפגע מה עליו לבצע ובאיזה אופן- ראו בסע’ הבא).
חשוב לזכור, ספירת מועד ההתיישנות הינה עד ליום הגשת התביעה לביהמ”ש, דהיינו לאחר שהוגשה התביעה לביהמ”ש, מפסיקים את הספירה והתביעה לא יכולה יותר להתיישן.

 
 

 

  1. ייצוג ע”י עו”ד שמתמחה בתחום הנזיקין ובעיקר בתביעות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים-

 

נפגעי תאונות דרכים ו/או בני משפחתם, אשר אינם פונים מיד בסמוך לתאונה כדי לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום הנזיקין בכלל ובייצוג נפגעי תאונות דרכים בפרט,  עלולים לחבל בסיכוי שלהם לקבל פיצוי הולם ונכון מחברת הביטוח. צריך להבין, כי ההצלחה של תביעת נזקי תאונת דרכים מבוססת בחלקה הגדול על איסוף וארגון נכון ומדוייק של חומר הראיות הרלוונטי, הכולל בין השאר: אישורים ותעודות רפואיות שונות, דוחות חקירה, עדויות, תמונות וכד’. עורך הדין מדריך את הנפגע כיצד ובאיזה אופן עליו לאסוף ולערוך את החומר הרלוונטי הנ”ל, לכן, פניה מאוחרת לעורך הדין מחבלת ישירות בסיכויי התביעה להתקבל. בנוסף, צריך לשנן ולזכור כי עורך דין שמומחה בתחום של תאונות דרכים, הינו עורך דין שבקי ומעודכן בחקיקה ובפסיקה הרלוונטית, וכן כזה שיודע להתנהל מול חברות הביטוח ובית המשפט במקרים מסוג הנ”ל. פניה לעורך דין שאינו בקי בתחום, ולו אף אם יעשה עבודתו בהתנדבות בשל קשרי משפחה וכדומה, עלולה להפחית באופן משמעותי את הפיצויים שיקבל הנפגע, ולפעמים אף לאבדם כליל.


עד כאן המדריך המקוצר לנפגעי תאונות הדרכים ולבני משפחותיהם!

פעם ניגש תלמיד לרבו ושאל אותו על איזה חלקים בתפילה עליו לדלג כשהוא מאחר לתפילה במניין, על מזמור זה או אחר, על קטע כזה או אחר, ענה לו הרב:” עצתי אליך היא שתקום בזמן לתפילה!”. מוסר השכל זה נכון לכל תחומי החיים וגם לנושא דנן. העצה הראשונה היא להשתדל להימנע מתאונת דרכים הן על ידי תפילה והן על ידי נהיגה בטוחה וציות לכללי התנועה. ככל שאלה לא עזרו, מומלץ בחום לפעול על פי המדריך שפורסם בארבעת השבועות האחרונים, ולקוות כי הדברים יהיו לעזר ולהועיל בסייעתא דשמיא.

 

 

ניתן להפנות שאלות/תגובות אל כותב המאמר לפי הפרטים המופיעים מטה.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. המסתמך על האמור לעיל, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.