חדשות

שיעור קצר לרגל המצב

בס”ד שיעור קצר שמסרתי בכולל אברכים לרגל המצב.